Spørsmål og svar

Tilrettelegger man undervisningen hvis èn eller flere deltagere har lese- og skrivevansker?

Selvsagt. Vi mener at alle med behov for å få sertifisering skal ha like muligheter, og legger mer enn gjerne opp til dette hvis ønskelig.

Hvor mange timer er en undervisningsdag på traverskrankurs?

Én kursdag er beregnet til åtte klokketimer, men vi kan selvsagt justere dette etter kundens ønske. Ta gjerne en kikk på vår detaljerte dagsplan.

Blir prisen redusert jo flere som deltar på kurset?

Ja, fordi kostnadene blir fordelt på flere personer.

Er kostnader for læremateriell inkludert i kurspris?

Ja, dette er inkludert i prisen.

Hva skjer hvis en deltager blir syk og følgelig ikke kan delta på én av kursdagene?

Da må man gjennomgå den opplæringen man har gått glipp av sammen med instruktør. Ekstra kostnader vil påløpe.

Jeg har mistet beviset mitt, kan dere skaffe nytt?

Ja. Vi kan erstatte mistet bevis. Man kan også bestille nytt hos bevisregisteret Stiftelsen Sentralregisteret.

Hva er fadderordning?

Ordning hvor en av bedriftens ansatte, som har hatt traverskransertifikat i tre år samt hyppig kjøring de siste 12 måneder, observerer og er tilgjengelig i opplæringsperioden (32 timer).

Når begynner man med fadderordningen?

Fadderordning kan påbegynnes når du har bestått teoretisk eksamen og har vært gjennom praktisk opplæring (Modul 3.7) med instruktør. Opplæringsperioden med fadder må gjennomføres innen ett år.